Sổ tay pattern

Showing 13–18 of 21 results

 • Sổ tay planner pattern hoa văn PA008

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.
  – Quản lý tài chính cá nhân
  – Nhật ký
  – Quản lý công việc / dự án
  – Thể thao / Sức khỏe
  – Bán hàngHọc từ vựng
  – Chăm sóc mẹ và bé

  Hình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩm
  Bìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.
  Bìa in màu như hình.
  Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực cao
  Đặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viết
  Kích thước: 21x11cm
  Hình thức: đóng gáy dập ghim
  Số trang: 60 trang

  59,000
 • Sổ tay planner pattern hoa văn PA009

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.
  – Quản lý tài chính cá nhân
  – Nhật ký
  – Quản lý công việc / dự án
  – Thể thao / Sức khỏe
  – Bán hàngHọc từ vựng
  – Chăm sóc mẹ và bé

  Hình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩm
  Bìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.
  Bìa in màu như hình.
  Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực cao
  Đặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viết
  Kích thước: 21x11cm
  Hình thức: đóng gáy dập ghim
  Số trang: 60 trang

  59,000
 • Sổ tay planner pattern màu nước PA013

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.- Quản lý tài chính cá nhân- Nhật ký- Quản lý công việc / dự án- Thể thao / Sức khỏe- Bán hàngHọc từ vựng- Chăm sóc mẹ và béHình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩmBìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.Bìa in màu như hình.Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực caoĐặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viếtKích thước: 21x11cmHình thức: đóng gáy dập ghimSố trang: 60 trang

  59,000
 • Sổ tay planner pattern màu nước PA015

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.- Quản lý tài chính cá nhân- Nhật ký- Quản lý công việc / dự án- Thể thao / Sức khỏe- Bán hàngHọc từ vựng- Chăm sóc mẹ và béHình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩmBìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.Bìa in màu như hình.Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực caoĐặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viếtKích thước: 21x11cmHình thức: đóng gáy dập ghimSố trang: 60 trang

  59,000
 • Sổ tay planner pattern màu nước PA016

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.- Quản lý tài chính cá nhân- Nhật ký- Quản lý công việc / dự án- Thể thao / Sức khỏe- Bán hàngHọc từ vựng- Chăm sóc mẹ và béHình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩmBìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.Bìa in màu như hình.Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực caoĐặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viếtKích thước: 21x11cmHình thức: đóng gáy dập ghimSố trang: 60 trang

  59,000
 • Sổ tay planner pattern màu nước PA018

  Sổ tay SELF – PLANNER có nội dung in sẵn bên trong theo chủ đều / mục đích sử dụng.- Quản lý tài chính cá nhân- Nhật ký- Quản lý công việc / dự án- Thể thao / Sức khỏe- Bán hàngHọc từ vựng- Chăm sóc mẹ và béHình ảnh nội dung từng sổ xem trong chi tiết sản phẩmBìa sử dụng bìa mềm định lượng 300gsm.Bìa in màu như hình.Chất liệu giấy bên trong: Giấy Ford 100 gsm chất lượng cực caoĐặc điểm: không nhòe hay in mực sang trang sau khi viếtKích thước: 21x11cmHình thức: đóng gáy dập ghimSố trang: 60 trang

  59,000