Sách hay

Showing the single result

  • Bộ sách của Đức Đạt-lai Lạt-ma

    Bao giờ hư không vẫn còn tồn tại Bao giờ vẫn còn dẫu một chúng sinh Nguyện rằng tôi còn ở lại đời đời Để chấm dứt khổ đau cho thế giới. (Bài kệ kết thúc Diễn văn Nobel Hòa Bình của Đức Đạt Lai Lat Ma năm 1989) Cuộc cách mạng từ bi  Sức …

    299,000 199,000