Combo Sổ

Showing 7–9 of 9 results

 • Sổ não cá vàng

  da ngựa điên

  Combo sổ tay não cá vàng da ngưa điên – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da ngựa điên

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

  320,000350,000
 • Sổ não cá vàng

  da xanh navy

  Combo sổ tay não cá vàng da xanh navy – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da xanh navy

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

  320,000350,000
 • Sổ não cá vàng

  da xanh thẫm

  Combo sổ tay não cá vàng da xanh thẫm – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da xanh thẫm

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

  299,000329,000