Combo Sổ

Showing 1–6 of 9 results

 • Sổ Da Midori Size Passport Màu Bò Đen – Chưa Có Ruột Sổ

  Sổ da Midori size Passport gồm: + 1 bìa da màu bò đen + Chất liệu: da bò thật + Kích thước: 13 x 10 cm

  169,000
 • Sổ Da Midori Size Passport Màu Đỏ Booc Đô – Chưa Có Ruột Sổ

  Sổ da Midori size Passport gồm: + 1 bìa da màu đỏ booc đô + Chất liệu: Da bò thật + Kích thước: 13 x 10 cm

  169,000
 • Sổ Da Midori Size Passport Màu Nâu Cafe – Chưa Có Ruột Sổ

  Sổ da Midori size Passport gồm: + 1 bìa da màu nâu cafe + Chất liệu: da bò thật + Kích thước: 13 x 10 cm

  169,000
 • Sổ não cá vàng

  da bò đen

  Combo sổ tay não cá vàng da bò đen – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da bò đen (chưa có charm treo sổ)

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang

  320,000350,000
 • Sổ não cá vàng

  da đỏ booc đô

  Combo sổ tay não cá vàng da đỏ booc đô – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da đỏ booc đô

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

  320,000350,000
 • Sổ não cá vàng

  da nâu cafe

  Combo sổ tay não cá vàng da nâu cafe – giấy trắng cream gồm:

  + 1 bìa da nâu cafe

  + 1 lõi sổ quản lý thu chi – tài chính cá nhân (mix các trang như kế hoạch thu chi, hàng tuần chi tiêu, tổng kết năm và theo dõi hóa đơn)

  + 1 lõi sổ quản lý công việc theo tháng

  + 1 lõi sổ kế hoạch theo ngày

  Mỗi lõi sổ là 60 trang, cả cuốn sổ tay sẽ có tổng 180 trang.

  320,000350,000