Cách sử dụng sổ Daily Planner và Weekly Planner để lập kế hoạch ngắn hạn hiệu quả

Lập kế hoạch ngắn hạn với sổ Planner là một cách quản lý thời gian hiệu quả mà bạn nên thử áp dụng vào công việc cũng như cuộc sống. Tùy thuộc độ dài của kế hoạch, bạn hãy lựa chọn cho mình những cuốn sổ Planner phù hợp để đạt được năng suất cao nhất trong …